Antonio de Pro Bueno

Antoniode Pro Bueno

Sobre mi

Antonio de Pro Bueno és catedràtic de Didàctica de les Ciències Experimentals de la Universitat de Múrcia. És doctor en física per la Universitat de Sevilla amb una de les primeres tesis elaborades a Espanya en l’àmbit de la didàctica de la física. Ha fet incomptables publicacions i contribucions en el camp de la formació inicial del professorat; en el disseny, aplicació i avaluació de propostes i materials d’ensenyament (en particular, per a l’educació primària), i en l’anàlisi del currículum.