Avilés Martínez, José María

Avilés Martínez, José María

Los sistemas de apoyo entre iguales

Avilés Martínez, José María

Sinopsi de Los sistemas de apoyo entre iguales
De los equipos de ayuda a la cibermentoría

Ens proposa molts mètodes, testejats i duts a la pràctica, que ajuden els estudiants a desenvolupar qualitats com l’empatia cap als altres en diferents situacions quotidianes, així com crear oportunitats en les quals aprendre a responsabilitzar-se de les seves pròpies accions. Aquesta forma de ciutadania, assolida amb èxit, té com a conseqüència la millora del clima social a l’aula i a l’escola com un tot, des dels valors i les experiències dels ciutadans, que arriben a les seves famílies i les seves comunitats i que poden influir sobre les seves accions, així com sobre els seus rols com a persones adultes en un futur.

PUBLICACIONS DE Avilés Martínez, José María