Barba Martín, José Juan

Barba Martín, José Juan

Programar y evaluar competencias básicas en 15 pasos

Barba Martín, José Juan

Sinopsi de Programar y evaluar competencias básicas en 15 pasos

Proposta d’integració de les competències bàsiques en els centres educatius a través de 15 passos que abracen els diferents nivells de concreció i òrgans de coordinació del centre, fent efectiva la integració d’aquest nou element curricular en el dia a dia de l’escola.

PUBLICACIONS DE Barba Martín, José Juan