Imbernon Muñoz, Francesc

Imbernon Muñoz, Francesc

És catedràtic de didàctica i organització educativa de la Universitat de Barcelona. Mestre, llicenciat i doctor en filosofia i ciències de l'educació, sempre ha estat preocupat per la teoria i la pràctica educatives i formatives en diversos àmbits i nivells. Últimament, ha publicat La investigación como herramienta de formación del profesorado (Graó, 2002), Cinco ciudadanías para una nueva educación (Graó, 2002), Vivències de mestres (Graó, 2005) i 10 ideas clave para la formación permanente del profesorado (Graó, 2007).

La educación en el siglo XXI

Imbernon Muñoz, Francesc

Sinopsi de La educación en el siglo XXI
Los retos del futuro inmediato

Avui dia, quan els signes del postmodernisme i la globalització són molt evidents, l'entrada al segle XXI ens obliga a repensar una nova manera d'educar i de veure la institució docent.

PUBLICACIONS DE Imbernon Muñoz, Francesc