Formació presencial

 

La formació presencial, la clau de volta del canvi educatiu.

La divisió de formació presencial d’Interactiva té com a element primordial fomentar una eina per al creixement professional, ajustada a les necessitats de cada institució educativa. Ens adaptem a cada entorn i facilitem els processos de formació presencial necessaris per donar un servei de qualitat basat en l’atenció personalitzada. Creem ambients de formació a mida consensuats tot duent a terme diferents fases:

1 ) Anàlisi de les necessitats educatives i les característiques específiques de la organització.
2 ) Establiment d’un pla de treball i objectius acordats.
3 ) Elaboració dels materials per a la formació.
4 ) Implementació de l’acció formativa.
5 ) Avaluació de l’acció formativa realitzada.


Les temàtiques que són susceptibles de ser treballes en una formació presencial són les següents:

Els models educatius basats en les competències.
L’ensenyament i l’aprenentatge de les competències.
Les estratègies metodològiques amb un enfocament globalitzador.
Les característiques i els components de les competències.
Els continguts, les seqüències didàctiques i la metodologia amb un enfocament globalitzador.
La programació i l’avaluació per competències.
La transformació de la pràctica educativa.
Les competències del professorat.


L’experiència acumulada en el sector i el coneixement científic del qual disposem sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge basats en les competències ens permeten dissenyar seqüències i estratègies formatives capaces de donar solució a les necessitats detectades.

Són ja moltes les institucions educatives que han apostat pels nostres serveis i que actualment treballen en un entorn educatiu basat en el foment de les competències per a la vida i la formació integral de les persones.