Formació a mida


La nostra proposta de formació a mida té com a element primordial fomentar una eina per al creixement professional ajustat a les necessitats de cada institució educativa. Ens adaptem a cada entorn i facilitem els processos de formació – presencial, en línia, mixta... - necessaris per donar un servei de qualitat basat en l’atenció personalitzada.

Creem ambients de formació a mida consensuats, a través de diferents fases:

1 ) Anàlisi de les necessitats educatives i les característiques específiques de la organització.
2 ) Establiment d’un pla de treball i objectius acordats.
3 ) Elaboració dels materials per a la formació.
4 ) Elaboració dels materials per a la formació.
5 ) Avaluació de l’acció formativa realitzada.

L’experiència acumulada al sector i el coneixement científic de què disposem sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge basats en les competències ens permeten dissenyar seqüències i estratègies formatives capaces de donar solucions a les necessitats detectades.

Són ja moltes les institucions educatives que han apostat pels nostres serveis i que actualment treballen en un entorn educatiu basant-se en el foment de les competències per a la vida i la formació integral de les persones.

 Per a més informació, pots visitar l’apartat Consultoria.