Resum del llibre
Un llibre que ajuda a comprendre el significat del terme «competència científica» a través de propostes concretes i exemples pràctics; que presenta una estructura clara que ajuda a la comprensió de cadascuna de les idees que es proposen i que responen a preguntes com ara: Ha de centrar-se l'ensenyament de les ciències en el desenvolupament de la competència científica? Quins conceptes i quines teories científiques s'han d'incloure en el currículum? Convé ensenyar la ciència de manera contextualitzada? Quin tipus d'activitat integra millor l'aprenentatge dels procediments científics? Com promoure l'interès per la ciència? Com avaluar a classe el desenvolupament de la competència científica?

Llibre disponible per capítols
INDICE