Llibre

Aprendre ciències a l'educació primària

COL·LECIONS: Biblioteca de Guix
EAN: 978-84-9980-415-6
AUTORS
ETAPES
TAXONOMIA
IDIOMES DISPONIBLES


FORMATS DISPONIBLES
13.60 €
11.10 €
Resum del llibre
Aprendre ciències no és fàcil, i no totes les maneres d'ensenyar ciències ajuden a aprendre'n. «Aprendre a investigar i investigar per comprendre», sembla un lema adequat per plantejar-se el treball a l'aula. Investigar amb els alumnes, tot reflexionant sobre com s'arriba a saber el que se sap, sembla la millor opció perquè els nens i nenes desenvolupin les seves capacitats de raonament científic, i facin evolucionar les seves formes intuïtives d'explicar els fenòmens naturals i de concebre la ciència, uns aspectes, tots ells, inclosos en la idea de competència científica. Dirigit principalment als mestres d'educació primària, i als estudiants de mestre, vol contribuir a disposar d'un model d'ensenyament de les ciències fonamentat en la recerca recent, és un pas necessari cap a la millora de l'aprenentatge de les ciències dels nens i nenes.