Llibre Autismos: ¿espectro o diversidad? Familias, maestros y profesionales ante el desafío de repensar etiquetas
COL·LECIONS: Noveduc-Graó
EAN: 978-84-9980-672-3
AUTORS
Vasen, Juan
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
18.50 €

Familias, maestros y profesionales ante el desafío de repensar etiquetas

Resum del llibre

Cada vegada va quedant més clar que no cal ser autista per estar dins del trastorn de l’espectre autista. Dins del TEA hi ha infants que parlen i d’altres que no, alguns no somriuen als altres, però d’altres sí; hi ha infants amb estigmes físics i d’altres que no en tenen, hi ha infants amb malalties genètiques comprovades i d’altres sense, hi ha infants que escriuen llibres i d’altres que no, hi ha infants amb una memòria prodigiosa i d’altres sense, hi ha infants que aconsegueixen un vincle amb els seus pares i d’altres que no, n’hi ha alguns que tenen moviments estereotipats i uns altres que no, hi ha els qui s’aferren excessivament a un objecte i els que no.
Davant de tanta diversitat no és ni serà possible trobar una determinació genètica única, perquè es tracta de trastorns greus i complexos en els processos de subjectivació. És a dir, de les formes com un nounat s’apropia d’allò que el món té per oferir-li i, alhora, com la seva família s’apropia d’ell. No tenim certeses causals.