Llibre

Didáctica del Inglés

Classroom Practice

COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)
EAN: 978-84-9980-090-5
AUTORS
Duran Martínez, Ramiro / House, Susan / Bascón Canales, Jorge / Dudeney, Gavin David / Downie, Michael / Seligson, Paul Allen / Vidal Fondo, Karina / Scott, Katharine Blanca / Calle Alonso, Beatriz / Hockly, Nicky
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
13.70 €
11.20 €

Classroom Practice

Resum del llibre
Aquest llibre explora diferents aspectes de la pràctica a l’aula: la implementació del currículum; l’elecció dels materials de classe; l’ensenyament de la gramàtica, la pronunciació i el vocabulari; el desenvolupament de les habilitats instrumentals (listening, speaking, reading i writing); l’ús i l’aprofitament més adequat de l’alfabetització digital; i la gestió eficaç de l’aula. Cada capítol inclou tasques per consolidar la informació, així com activitats d’avaluació més exhaustives. This book is Volume II in a three volume series addressing the main issues concerning the teaching of English as a Foreign language to secondary school pupils. The eight chapters in this book address different aspects of classroom practice, including implementing a curriculum; choosing classroom materials; working with vocabulary, grammar and pronunciation; developing instrumental skills (listening, speaking, reading and writing); using and exploiting digital literacy and effective classroom management. Each chapter includes tasks for consolidating the information and more extensive assessment tasks.

Llibre disponible per capítols
INDICE