Llibre Dirección y organización de instituciones para niños pequeños
COL·LECIONS: Noveduc-Graó
EAN: 978-84-9980-740-9
AUTORS
Barros, Lucioli
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
15.50 €
Resum del llibre

Els temps canvien, les necessitats de les famílies també es modifiquen, i els nens petits que assisteixen a les institucions educatives tampoc són els mateixos que fa unes dècades.

Les institucions es pregunten pel seu sentit, pel que fan, per la demanda que han de satisfer, per allò que desitgen assolir, i que no sempre s’assembla a la demanda.

La tasca de la direcció requerirà, mentrestant, diferents sabers: planificar, coordinar equips, assessorar pedagògicament, organitzar.

La manera en què les escoles infantils s’organitzen dóna compte dels objectius proposats, dels canvis i de les permanències.

És per això que, en aquestes pàgines, s’analitzen diferents models d’organització, situats en diversos contextos.

S’aborden temes com ara: les rutines, la vida quotidiana, hàbits, ritus i rituals i com cadascun d’ells és un vehicle portador de posicions ideològiques més o menys conscients i explícites per part de docents, directius i pares.

A més a més, s’analitza la complexitat i multidimensionalitat del treball directiu i del seu lloc en la intervenció didàctica.  

Entre les tasques dels qui condueixen la institució apareix el plantejament directiu com una de les funcions essencials del rol, rere una organització millor de la tasca.