Llibre

Enneagrama per a docents.

Una font de coneixement per millorar la pràctica

COL·LECIONS: Desenvolupament personal del profesorado
EAN: 978-84-7827-722-3
AUTORS
IDIOMES DISPONIBLES


FORMATS DISPONIBLES
16.30 €
13.30 €

Una font de coneixement per millorar la pràctica

Resum del llibre
Des de sempre les persones s'han formulat preguntes sobre qui són i com són. Conèixer la pròpia identitat, conèixer els valors i les creences és el primer pas per desvetllar altres preguntes derivades de les primeres i que, centrant-nos en el món docent, han de servir-nos per donar resposta i interpretar adequadament determinades reaccions dels alumnes, millorar-ne la motivació i la nostra, comprendre les dificultats de les famílies amb l'educació dels seus fills, liderar grups de professors o trobar les persones més adequades per dur a terme determinades tasques. L'enneagrama actua en dues dimensions -el coneixement propi i el coneixement dels altres- com una eina que ajuda a incrementar les competències professionals, cosa que sens dubte ens acostarà a l'excellència docent.