Llibre Escribir textos expositivos en el aula De la teoría a la práctica.
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos
EAN: 978-84-9980-367-8
AUTORS
Álvarez Angulo, Teodoro / Ríos García, Isabel / García Parejo, Isabel / Agosto Riera, Silvia Eva / Uribe Álvarez, Graciela / Camargo Martínez, Zahyra / Monfort Lloscos, Teresa / Ramírez Bravo, Roberto / Chamorro García, Teresa / Fernández Martínez, Pilar / Pico Escalante, Rosario / Álvaro García, Salvador / Gómez García, M. José / Gadea Vales, Mar
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
15.80 €
12.90 €

De la teoría a la práctica.

Resum del llibre
Un esforç viu i actual per recollir els models de composició escrita de naturalesa sociocognitiva més representatius, i aplicar-los a un tipus de text molt demanat en el context acadèmic: el text expositiu. El lector podrà trobar en aquestes pàgines teoria i pràctica sobre la didàctica del text expositiu, respostes sobre cada moment concret de la fase de composició escrita (planificació-textualització-revisió); i models de seqüències didàctiques per a cada nivell específic d'ensenyament. Característiques, ensenyament a través de seqüències didàctiques, estratègies i activitats, pràctiques escrites que es realitzen a les aules d'infantil, primària i secundària.