Resum del contingut formatiu

JORNADA PRESENCIAL
BARCELONA 18/05


Codi reconeixement activitat:
REC0013283 (en procés)

Lloc: Blanquerna (FPCE)
Data: 18-05-2019
Hores: 09.00-19.00h
Sessions: 1
Preu: 80€ (fins 1/05, després 90€)
Formador/a: Ester Bonal / Marta Casas

Descripció
Jornada adreçada a professorat de primària, secundària i especialistes de música. En ella dues expertes en el tema parlaran de com elaborar propostes didàctiques amb la música a l'aula i tot el que implica (des de la tria de recursos a la seva avaluació), així com de les seves possibilitats didàctiques en relació al desenvolupament de competències en l'alumnat.

Metodologia
La jornada es dividirà en dos blocs. En la primera part (matí), les expertes exposaran els principals continguts de la jornada. S’oferiran també eines i recursos, a partir de propostes didàctiques pràctiques i aplicables a l’aula, per a la programació, desenvolupament i avaluació de les competències bàsiques d’aquest àmbit. En la segona (tarda), es treballarà en grups en diferents tallers, destinats a posar en pràctica els aprenentatges de cara a la construcció de propostes didàctiques amb la música a l'aula, tot intercanviant experiències entre els grups.

MÉS INFORMACIÓ: Clic aquí.