Llibre L'aprenentatge basat en problemes (ABP) De la teoria a la pràctica: una experiència amb un grup nombrós d'estudiants
COL·LECIONS: Graó Educació
EAN: 978-84-9980-200-8
AUTORS
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
11.50 €
9.40 €

De la teoria a la pràctica: una experiència amb un grup nombrós d'estudiants

Resum del llibre
Què és i com dur a terme l'aprenentatge basat en problemes (ABP). El marc teòric, els antecedents històrics i les aplicacions pràctiques. Allò que pot esdevenir un centre educatiu: «un entorn concebut per desenvolupar les capacitats i aptituds dels estudiants en un context d'aprenentatge per descobriment».