Llibre

La conversa en petits grups a l'aulaFORMATS DISPONIBLES
14.00 €
11.40 €
Resum del llibre
La conversa ajuda a construir coneixement i, per descomptat, llenguatge. Aquest llibre recull una experiència amb resultats positius; capítols que descriuen el potencial de la conversa i altres que detallen les consideracions per implementar-la a nivell de centre i d'aula.