Llibre Materiales y recursos didácticos en contextos comunitarios
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa
EAN: 978-84-7827-930-2
AUTORS
Barandica Pairet, Esteve / Heras i Trias, Pilar / Area Moreira, Manuel / Gros Salvat, Begoña / Martínez Bonafé, Jaume / González Faraco, Juan Carlos / Rodríguez Rodríguez, Jesús / García-Romeral Pérez, Carlos / Serrat Antolí, Núria / Díaz Acosta, Raúl / Aguilar Idáñez, Mª José / Majado Freile, Flor / Rodríguez Rodríguez, Margarita / Castiello Costales, José Mª / Viche Gonzalez, Mario / Zapico Barbeito, María Helena / Pose Blanco, Ana María / Aranda Juarez, Daniel / Sánchez-Navarro, Jordi / Rodríguez Abella, Xosé Manuel / Fernández Indiano, María Dolores / Parajó Naveira, Diego / Marzal García-Quismondo,Miguel A / Rodríguez Paz, Wilme F. / Comín Oliveres, Maria / Reigosa Carreiras, Antonio / González Alfaya, María Elena / Moreno Díaz, Juan Manuel / Lobo Morán, Juana / Llorente Puerta, María Jesús / Rodríguez Quintans, Sandra / Riveiro Olveira, Sofía / Ramón Jiménez, Inmaculada
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
18.40 €
15.00 €
Resum del llibre
Característiques, possibilitats, experiències concretes de disseny i ús de materials i recursos didàctics en contextos comunitaris on es desenvolupen processos educatius. Com es constitueixen en un mitjà útil per afavorir processos d'aprenentatge. Inclou experiències en diferents àmbits: educació intercultural, museus, educació de persones adultes, animació i dinamització sociocultural, salut, municipi, biblioteca, videojocs i educació ambiental. Aquest llibre ens permet obtenir informació de primera mà i una visió àmplia sobre com els recursos poden ajudar a la mediació educativa en els diferents contextos que tracten.