Llibre Modelo integrado de mejora de la convivencia Estrategias de mediación y tratamiento de conflictos


FORMATS DISPONIBLES
17.80 €
14.50 €

Estrategias de mediación y tratamiento de conflictos

Resum del llibre
Aquest llibre presenta una proposta d’actuació pràctica i eminentment educativa per fer front a l’increment dels conflictes de convivència i la seva expressió a través de la violència a les aules i els centres escolars. Una de les característiques principals de la proposta és comptar amb l’aval tant del coneixement teòric disponible sobre el tema, com de l’aval procedent de la pràctica d’atenció als conflictes de convivència. Amb aquesta obra es pretén posar una mica d’ordre en un camp de coneixement en el qual les idees i les propostes d’intervenció per a la millora de la convivència sovint es superposen, o s’analitzen des de perspectives diverses, no sempre compatibles pràctica i ideològicament, provocant cert desconcert en els centres. Per aquesta raó s’ha considerat útil sotmetre a contrast i discussió aquesta particular manera d’entendre la gestió de la convivència, presentant-la en un marc d’actuació obert, global i integrador que els autors denominen Modelo integrado de resolución de conflictos en centros escolares.

Llibre disponible per capítols
INDICE