Llibre

Ordinadors a les aules

La clau és la metodologia

COL·LECIONS: Biblioteca de Guix
EAN: 978-84-7827-932-6
AUTORS
Capella Priu, Sebastià / Adell Segura, Jordi / Alart Guasch, Núria / Barlam Aspachs, Ramon / del Pozo Roselló, Montserrat / Doménech Villa, Ramón / Bernabé Muñoz, Yolanda / Pérez Sánchez, Anna / Barba Coromines, Carme / Pérez Torres, Isabel / Lluelles Perera, M. del Mar / Cervera i Vila, Núria / Fierro Monteagudo, Josep Lluís / Palahí Pibernat, Imma / Allés Pons, Guida / Coma Parés, Núria / Miró Manero, Carme / Ivanova Dobreva, Maria / Novelino Barato, Jarbas
ETAPES
TAXONOMIA
IDIOMES DISPONIBLES


FORMATS DISPONIBLES
20.50 €
16.70 €

La clau és la metodologia

Resum del llibre
Els ordinadors ja hi són o arribaran ben aviat a les aules. Aquest llibre ens ajudarà en els canvis que això representa en el dia a dia i que s'han de sostenir en tres grans columnes: *els continguts, les metodologies, les eines i els recursos tecnològics*. Així, veurem els continguts des d'una mirada competencial; les metodologies que han d'afavorir el pensament científic, la creativitat i la solidaritat i, finalment, les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquestes metodologies es caracteritzen pel treball cooperatiu, l'atenció a la diversitat, la recerca, la construcció del coneixement, la creativitat i la interdisciplinarietat. A més, es donen a conèixer algunes de les eines que cal posar en mans dels nois i noies perquè facin les seves creacions, les seves tasques, perquè transformin la informació i construeixin el seu coneixement de manera autònoma