Contenidos Graó

anàlisi LOMLOE recursos programàtics mirada inclusiva mirada avaluativaanàlisi LOMLOErecursos programàticsmirada inclusivacultura avaluativa

anàlisi LOMLOE recursos programàtics mirada inclusiva mirada avaluativa

Image

M.ª Milagros Rubio Pulido

Orientadora educativa i mestra. Assessora en tecnologies per a l’educació i inclusió

Fonts documentals de naturalesa diversa (articles, llibres, vídeos, pàgines web…) per treure l’entrellat de la LOMLOE a partir de l’anàlisi, i es faciliten referències per conèixer el model, programar, avaluar i promoure la inclusió.

anàlisi LOMLOE

LA LOMLOE, UNA OPORTUNITAT PER A LA MODERNITZACIÓ CURRICULAR

Coll, C. i Martín, E.

Avances en Supervisión Educativa: Revista de la Asociación de Inspectores…

Contenido solo disponible para suscriptores


Accede a este artículo individual por solo

0 IVA incluido

Descubre todo nuestro contenido sin límites

También te puede interesar: