Contenidos Graó

El repte dels aprenentatges essencials

Una nova etaópa en el desenvolupament curricular, un nou repte per al professorat i els centres. Aquesta és la primera impressió que ens enduem del nou currículum sorgit de la LOMLOE, la llei d’educació aprovada a finals del 2020 i que, com totes les lleis que l’han precedit, ha generat dubtes i recels, però també interès i il·lusió.

El nou currículum aposta per un enfocament competencial i pels aprenentatges essencials, afavorint la personalització educativa. El seu objectiu principal és que l’alumnat hagi desenvolupat, en finalitzar l’educació obligatòria, les competències necessàries …

Contenido solo disponible para suscriptores


Accede a este artículo individual por solo

0 IVA incluido

Descubre todo nuestro contenido sin límites

Desde 9.9 IVA incluido

También te puede interesar: