Contenidos Graó

Escenificacions musicals a l’educació infantil

Pompili Massa

Aquesta experiència uneix música i dramatització, i és feta amb alumnes de tres i quatre anys. L’escenificació és sovint una activitat globalitzadora i permet allargar o escurçar alguna de les parts en què habitualment es pot dividir una sessió de música a cicle inicial: cant, psicomotricitat, audició.

Image

Marc de l’experiència

Les classes de música a educació infantil estan distribuïdes en dues sessions de mitja hora. Cadascuna consta de tres parts: la primera, de cant; la segona, d’activitats sensorials i d’activitats de preescriptura, i la tercera és dedicada a audició o dans…

Contenido solo disponible para suscriptores


Accede a este artículo individual por solo

2.88 IVA incluido

Descubre todo nuestro contenido sin límites

Desde 0 IVA incluido

También te puede interesar: