Contenidos Graó

La LOMLOE com a oportunitat per incorporar l’educació transformadora al centre educatiu

Image

Movimiento 4.7

www.4punto7.org

Ja des del seu preàmbul, la LOMLOE incorpora com a enfocament transversal de tot el sistema educatiu, juntament amb els drets de la infància i la igualtat de gènere, el desenvolupament sostenible i la ciutadania global d’acord amb allò que s’estableix a l’Agenda 2030, que inclou els Objectius de Desenvolupament Sostenible. A l’ODS 4, una educació de qualitat, s’inclou una meta que interpel·la el nostre sistema educatiu i la pràctica docent. Es tracta de la meta 4.7, «garantir que, d’aquí a 2030, tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctic…

Contenido solo disponible para suscriptores


Accede a este artículo individual por solo

2.88 IVA incluido

Descubre todo nuestro contenido sin límites

Desde 0 IVA incluido

También te puede interesar: