Contenidos Graó

Grups interactius: diàleg, solidaritat i aprenentatge

L’evidència en la pràctica

Evidència aplicada

Als grups interactius s’aprèn a deixar de banda l’individualisme i es transforma en un treball d’equip. Promovem la solidaritat i el diàleg.

Descripció

La comunitat educativa IPI Sansomendi CPI (Ikastetxe Publiko Integratua / Col·legi Públic Integrat) integra alumnat de 2 a 16 anys d’una gran diversitat.

Organitzem grups interactius heterogenis en termes d’idioma, nivell d’aprenentatge, origen ètnic, etc. L’objectiu és donar resposta a una situació d’aprenentatge que es planteja i que cal resoldre entre tots. No hi ha cap distribució de rols…

Contenido solo disponible para suscriptores


Accede a este artículo individual por solo

0 IVA incluido

Descubre todo nuestro contenido sin límites

Desde 9.9 IVA incluido

También te puede interesar: