Contenidos Graó

First Dates literari, alerta spoilers i book box

Aquesta proposta didàctica inclou des de la presentació i motivació de la lectura de textos literaris de tota mena (fragments, relats breus o novel·les) fins a la seva avaluació creativa, passant per una activitat intermèdia de síntesi del que s’ha llegit.

First dates literari o com presentar lectures de manera original

Bastant sovint ens trobem amb el problema que als adolescents que omplen les nostres aules no els motiva llegir. La manera de presentar les lectures als alumnes pot facilitar el seu acostament a les obres literàries que els volem oferir. Amb el «First Dates lite…

Contenido solo disponible para suscriptores


Accede a este artículo individual por solo

4.8 IVA incluido

Descubre todo nuestro contenido sin límites

Desde 9.9 IVA incluido

También te puede interesar: