Contenidos Graó

Ressenya

Diàlegs sobre art, educació i compromís

MASGRAU JUANOLA, M. (coord.)

Barcelona. Graó, 2021

Image

La sensibilitat artística és un poderós recurs per aprendre i un factor clau per formar la ciutadania crítica. El present llibre congrega veus expertes que problematitzen, en clau interactiva i coral, la missió transformadora de l’educació artística des de diversos focus teòrics i des de múltiples experiències didàctiques.

L’inici dels diàlegs està a càrrec de Maffesoli, qui actualitza el concepte de postmodernitat revisitant l’ideari de la modernitat, en el qual les arts ja no gaudeixen del prestig…

También te puede interesar: