Contenidos Graó

RESSENYA: Transformando la sociedad desde las aulas: Metodología de aprendizaje por proyectos para la innovación educativa en El Salvador

Encara que moltes propostes o projectes que se solen publicar per millorar aspectes de l´educació a les aules no puguin ser transferibles, sí que és important reconèixer que són inspiradors per a aquells professionals amb voluntat d´innovació i amb el desig de continuar canviant i millorant la societat des de les aules. El present llibre s´origina a partir d´un projecte d´investigació que té com a tema principal la formació del professorat a través de la metodologia d´aprenentatge per projectes. Es tracta del treball del grup d´investigació Equip de Millora Interdisciplin…

Autor

Juan Lucas Onieva López

También te puede interesar: