Contenidos Graó

Rúbrica d’autoavaluació del text escrit a partir dels problemes de cohesió de l’alumnat

Marcial Terrádez Gurrea

Professor de secundària i batxillerat de llengua castellana i literatura.

En aquest article presentem una experiència docent duta a terme en un institut d’educació secundària, a partir de l’anàlisi de 90 textos escrits per alumnat de 1r de batxillerat. S’hi plasmen els errors principals de cohesió textual presents en aquests textos, i es proposa una rúbrica d’autoavaluació del text escrit a partir dels errors més freqüents.

Unsplash+ en col·laboració amb Getty Imatges

Unsplash+ en col·laboració amb Getty Imatges

DEFIN…

Contenido solo disponible para suscriptores


Accede a este artículo individual por solo

Descubre todo nuestro contenido sin límites

Desde 0 IVA incluido

También te puede interesar: