Contenidos Graó

Una estoneta més!

Equip de l’Escola Infantil Vigo-Valadares

Els dos pols principals de relació amb el medi social durant el primer cicle de l’educació infantil són l’escola i la família; de tots dos rebran els nens i nenes les normes i els valors que en marcaran el desenvolupament, de manera que les relacions que s’estableixin entre un i altre seran fonamentals per a una intervenció educativa apropiada (Decret 330/2009, de 4 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a la Comunitat Autònoma de Galícia, DOG, núm. 12).

Escola Infantil Vigo-Valadares

Escola Infantil Vigo-Valadares

Per explicar aquesta experiència a …

Contenido solo disponible para suscriptores


Accede a este artículo individual por solo

2.88 IVA incluido

Descubre todo nuestro contenido sin límites

Desde 9.9 IVA incluido

También te puede interesar: