Didáctica de la literatura catalana

  • Joan Fuster a quart d’ESO Idees, pràctiques i reflexions Mireia Ferrando Simón IES Isabel de Villena. València La celebració...

  • Escrivim en parella a través de la tutoria entre iguals Mariona Corcelles Seuba, Jesús Ribosa Martínez, Maite Oller Sánchez, David...

  • Projectes globalitzats i aprenentatges lingüístics Teresa Ribas i Seix Universitat Autònoma de Barcelona Molts centres educatius tiren ...

  • Rúbrica d’autoavaluació del text escrit a partir dels problemes de cohesió de l’alumnat Marcial Terrádez Gurrea Profes...

  • La cohesió al servei de la cerca del sentit El repte d’escriure a partir de fonts Aina Reig Gascón Universitat de València Escriu...

  • El treball de la cohesió a través d’una seqüència didàctica d’escriptura Elisa Tormo Guevara CEFIRE Específi...

  • Llegir i escriure Algunes consideracions sobre el discurs i el coneixement lingüístic Marta Milian Gubern Titular d’universitat jubila...

  • La cohesió, una propietat bàsica en qualsevol text Pedro Jimeno Capilla Catedràtic de Llengua i Literatura de secundària jubilat U...