Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència