Elaborar explicacions i iniciar-se en habilitats matemàtiques