Competència en el coneixement i la interacció amb el món natural