Història i representacions artístiques d'arquitectura