Llurda Giménez, Enric

Llurda Giménez, Enric

Enric Llurda Giménez es doctor en Filología Inglesa y profesor en la Universidad de Lérida. Su investigación se centra en la figura del profesor no nativo de lenguas extranjeras, así como en las actitudes lingüísticas y las percepciones de los profesores y alumnos de secundaria sobre la enseñanza de lenguas.

Mirades i veus

Llurda Giménez, Enric

Sinopsis de Mirades i veus
Recerca sobre l'educació lingüística i literària en entorns plurilingües

El llibre recull les aportacions dels grups de recerca de la xarxa LLERA sobre l'Educació Lingüística i Literària en Entorns Plurilingües. Aquesta xarxa reuneix setze  equips de recerca procedents de set universitats catalanes que han investigat d’una manera continuada sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i de la literatura a Catalunya, des de visions compartides i complementàries.

PUBLICACIONES DE Llurda Giménez, Enric