Pérez Saldanya, Manuel

Pérez Saldanya, Manuel

La terminologia lingüística en l'ensenyament secundari

Pérez Saldanya, Manuel

Sinopsis de La terminologia lingüística en l'ensenyament secundari
Propostes pràctiques

Els professors, com els alumnes, ens planyem sovint de les dificultats que comporta la coexistència en l’ensenyament secundari de teories gramaticals i terminologies diferents. Tan sols canviant de llibre de text, de professor o de llengua, l’alumnat es troba que termes com lexema, frase, complement preposicional o atribut poden referir-se a fenòmens lingüístics distints. La necessitat d’acostar posicions és àmpliament sentida, però només és possible amb la coordinació del món de la investigació i el de la docència. Aquest llibre, resultat d’un curs que va abordar aquesta problemàtica, aplega treballs d’especialistes en tres llengües (català, castellà i francès) i en diferents aspectes de la lingüística. El seu objectiu és contribuir a aclarir el panorama, revisar el material escolar del mercat i fer propostes practiques.

PUBLICACIONES DE Pérez Saldanya, Manuel