Pous Fabregas, M. Rosa

Pous Fabregas, M. Rosa

El Modernisme

Pous Fabregas, M. Rosa

Sinopsis de El Modernisme
Una visió interdisciplinària

La interdisciplinarietat com a metodologia i com a actitud. La necessitat del treball en grup. Elaboració de recursos i materials. L'impacte d'aquesta manera de fer en l'alumnat.

PUBLICACIONES DE Pous Fabregas, M. Rosa