Serra Jubany, Àngel

Serra Jubany, Àngel

Ha realizado estudios de psicología y bellas artes. Doctor en psicología, es profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de Vic y psicólogo clínico. Ha llevado a cabo numerosos audiovisuales de montaña y viajes (Dhaulagiri, Diran Peak, Groenlàndia: travessa per la costa est, Dopo: el país amagat') y diversas exposiciones de fotografía («Ambigüitat», «Dones i cultures», «Blancafort»'). Asimismo, ha sido finalista en concursos fotográficos (La Vanguardia, El País, Rutas del mundo, etc.) y ha realizado colaboraciones fotográficas en las revistas Cuadernos de Pedagogía e Idees.

La vida escolar en un curs

Serra Jubany, Àngel

Sinopsis de La vida escolar en un curs
Coses que no sempre s'expliquen

L'objectiu d'aquest llibre és prendre el pols diari d'una escola al llarg d'un curs. A través d'un centenar d'imatges i textos s'expliquen els projectes, les activitats, les formes d'ensenyar i aprendre, el conreu de les diverses intel·ligències, els espais d'aprenentatge dins i fora de l'aula, les rutines i els rituals, els valors educatius, la relació amb les famílies i les intervencions i opinions de tots els agents de la comunitat educativa. Aquest llibre explica la quantitat de coses previsibles i imprevisibles que passen durant un curs, així com la complexitat i la quantitat de funcions que ha d'assumir una escola. Tot allò que marca la vida d'una institució educativa i que, en definitiva, construeix l'escola.

PUBLICACIONES DE Serra Jubany, Àngel