FORMATOS DISPONIBLES
14,50 €
13,78 €
10,20 €
9,69 €
Resumen del libro
Tota la comunitat d’ensenyants està d’acord en la necessitat de potenciar l’ús de la llengua oral a classe. Entre tots els mitjans de què disposa el professorat hi ha el joc. Aquest llibre és un bon recurs per al professorat a l’hora d’ajudar els seus alumnes a parlar. 40 jocs per parlar català presenta un recull de jocs que tenen com a objectiu principal afavorir l’expressió oral entre l’alumnat, ja siguin nens i nenes, adolescents o adults. Són jocs explicats fil per randa amb material adjunt per facilitar la tasca del professorat de primària, de secundària i de batxillerat, i que alhora el professorat de català i de català com a llengua estrangera pot utilitzar a classe a les escoles d’idiomes, a les escoles d’adults, als centres cívics, etc.