Artículo ACADA, un projecte consolidat de suport a l'alumnat amb dificultats de la Garriga.
RESUMEN ARTíCULO

ACADA és la sigla que correspon a Adequació Curricular per a Alumnes amb Dificultats d'Adaptació escolar, un projecte pioner que es porta a terme a la Garriga des de fa dotze anys i que s'ha anat renovant i millorant de manera continuada per donar resposta a les necessitats educatives del municipi. Disposar dels recursos necessaris, utilitzar el treball en xarxa coordinant tots els sectors que hi intervenen i gaudir de la implicació personal i entusiasta de les persones que el desenvolupen, són les claus de l'èxit del projecte.FORMATOS DISPONIBLES
1.49 €
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
VIURE LA LECTURA
GESTIÓ
GUIX DOS
RECULL