Libro Al·lucinant! PROPOSTES EDUCATIVES PER FOMENTAR UNA CONDUCTA CRITICAENFRONT EL CONSUM DE DROGUES


FORMATOS DISPONIBLES
19,00 €
18,05 €
13,50 €
12,83 €
Resumen del libro
Una droga pot ser qualsevol substància que, introduïda en l’ésser viu, és capaç d’alterar una o més funcions de l’organisme relacionades amb la conducta, el raciocini, el comportament, la percepció o l’estat d’ànim, independentment de si és acceptada o no per la nostra cultura. El llibre que tens a les mans pretén treballar sense complexos la naturalesa de les drogues, l’ús que se n’ha fet i se’n fa actualment i quins són els factors de risc que comporta el seu consum per als éssers humans. Hi trobaràs activitats i dinàmiques per treballar els valors que han de guiar l’actitud d‘infants i joves, per tal que reflexionin i desenvolupin un pensament crític davant del consum de drogues.