Artículo Alguns aspectes de la motivació en el treball per projectes.
RESUMEN ARTíCULO

La transició cap a formes d'aprenentatge basades en l'acció ha introduït en el camp de l'ensenyament de llengües estrangeres els conceptes de tasca, síl·labus processuals i aprenentatge experiencial. Des de la distinció entre tasca i trama, aquest article situa els projectes i els analitza des del punt de vista de la motivació. Entre d'altres factors motivacionals específics, el projecte aporta a l'organització de l'aprenentatge: una realitat virtual; experiències de treball en grup, d'assoliment, de superació del risc, d'autorealització i de creativitat; espais per als processos de ressonància i les diferències individuals, la inversió personal en el procés, la seguretat i la presa de decisions; una interfície amb el codi i la cultura associats; una perspectiva de comportament regulat per objectius i una visió de la trama com a camí contingent cap a un producte i un objectiu finals. Aquesta visió correspon a allò que sabem sobre la motivació a través de la recerca sobre adquisició de llengua, les teories psicològiques de la motivació, la teoria i les propostes curriculars educatives.

AUTORES
Ribé Queralt, Ramon


FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €