Artículo Anàlisi i apropament a la funció directiva de les zones escolars rurals
RESUMEN ARTíCULO

L’escola rural és una realitat encara força desconeguda. Aquesta tipologia d’escola i el seu agrupament en Zones Escolars Rurals tenen una gran importància en l’àmbit educatiu al nostre país. Coneguda com l’escola de les tres «p» (petita, de poble i pública) ofereix un arrelament al poble, li dona vida, el dinamitza i contribueix a l’equilibri territorial. Com es pot percebre, aquesta escola no comparteix moltes característiques amb l’escola ordinària i la problemàtica del sector recau en el fet que la formació dels seus professionals segueix les directrius globals i, per tant, no obté resultats favorables en la pràctica professional.FORMATOS DISPONIBLES
3,00 €