Artículo Aplicacions didàctiques informatitzades a l'aula de pedagogia terapèutica: els programes d'autor.
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article realitza una proposta metodològica basada en el disseny de materials curriculars mitjançant programes informàtics d'autor. El treball amb aquests programes a l'aula de pedagogia terapèutica facilita l'adaptació dels continguts al context de l'aula i a les necessitats educatives especials de cada alumne.FORMATOS DISPONIBLES
3,00 €
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Recursos matemàtics.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Com incideix la LOE als centres?
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL