Artículo Aportacions de l'ordinador a l'escriptura inicial.
RESUMEN ARTíCULO

A partir de la investigació realitzada sobre la utilització de l'ordinador com a ajut per a l'ensenyament i l'aprenentatge de l'escriptura, se'n valoren les aportacions tot partint de la idea que no és adequat referir-s'hi en abstracte. Per això, en primer lloc s'exposa la manera de concebre l'educació infantil i el tractament del llenguatge escrit, per analitzar després les aportacions en coherència amb aquestes idees i tenint en compte els programes i les circumstàncies concretes en què es va utilitzar l'ordinador.

AUTORES
Domínguez Chillón, Gloria / Barrio Valencia, J. Lino


FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: Ordinadors per aprendre llengües
OPINIÓ
Intercanvi
Informacions
RESSENYES