Artículo Aprendre a llegir i a escriure al cicle inicial, moment clau de l'escolaritat obligatòria.
RESUMEN ARTíCULO

Tot i que l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura s'inicia des del moment en el qual els infants veuen que les persones adultes del seu entorn llegeixen i escriuen i continua aprenent-se al llarg de la vida, podem dir que el cicle inicial constitueix un moment clau per a aquest aprenentatge. És clau perquè comprèn la franja d'edat que s'ha demostrat a bastament que és la idònia per comprendre el funcionament del codi, condició no suficient però del tot necessària per saber llegir i escriure. Els nens i les nenes que llegeixen i que escriuen amb un grau d'autonomia alt en començar el cicle mitjà, tenen moltes més possibilitats de progressar en els aprenentatges de qualsevol matèria escolar que no pas aquells que dominen poc la lectoescriptura.FORMATOS DISPONIBLES
3,00 €
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Aprendre a llegir i a escriure al cicle inicial, moment clau de l'escoralitat obligatòria.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Les competències a la pràctica educativa
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
VIURE LA LECTURA
GUIX DOS
RECULL