Artículo Aprendre llengua des de la diversitat.
RESUMEN ARTíCULO

Amb la generalització de l'ensenyament obligatori fins als 16 anys, ha aparegut una preocupació creixent entre el professorat, especialment el de secundària: respondre adequadament a les necessitats d'un alumnat que presenta una gran diversitat de coneixements i habilitats, interessos i actituds. La diversitat a l'aula no és un fenomen nou. Des de l'educació infantil fins a la universitat, l'alumnat d'una mateixa aula pot presentar una gran heterogeneïtat, quant a experiències i coneixements previs, estils d'aprenentatge, expectatives, interessos, aptituds i actituds. Si la intervenció didàctica no té en compte aquestes diferències, molts alumnes acabaran l'ensenyament obligatori sense haver desenvolupat les capacitats mínimes desitjables, i el professorat se sentirà cada vegada més frustrat, impotent i desmotivat.

AUTORES
Ferrer Ripollès, Montserrat


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €