Artículo Aprendre ortografia catalana a la xarxa amb autonomia en l'àmbit universitari.
RESUMEN ARTíCULO

Els materials a la xarxa per a l'aprenentatge autònom de l'ortografia no sembla que hagin representat, malgrat les expectatives que desvetllava l'ús del mitjà i el potencial de la tecnologia aplicada als productes formatius, un gran canvi respecte a l'ensenyament ortogràfic anterior a la seva existència. Tot i l'avenç en algunes qüestions, es detecta en aquests recursos una infrautilització de les possibilitats tecnològiques i la no-superació de molts dels hándicaps tradicionalment associats a l'ensenyament de l'ortografia.

AUTORES
Serra Casals, Enric


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €