Artículo Aproximacions a un text poètic.
RESUMEN ARTíCULO

L'article ofereix de manera esquemàtica una programació de lo lectura i el comentari d'un text poètic, sobre l'exemple d'un poema de Josep Córner, «Les fulles de l’abril». Es tracto de construir el sentit del poema i de prendre'l com o punt de partida per o una sèrie de recorreguts extratextuals -necessaris per o la comprensió plena del text o que el text propicia.Es prova de fixar les seqüències de l’anàlisi comentari: passar de l’anàlisi mes pròxima al text o lo més llunyana, de lo que es re fia de les competències que jo posseeix l’alumne a la que en fa adquirir de noves, de lo que mobilitza lo informació que jo té a la que pretexto lo incorporació de nous coneixements.

AUTORES
Cassany Cels, Enric


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €