Artículo Autoformació, centres d'aprenentatge i formació personalitzada.
RESUMEN ARTíCULO

Els plantejaments de formació personalitzada i d'autoaprenentatge no responen a l'aplicació d'una nova metodologia. Es tracta de modificacions molt més profundes que afecten aspectes didàctics, ideològics, comportamentals i organitzatius. Pot ser un reflex dels canvis que s'estan produint en la societat... L'interès per personalitzar la formació ha generat la recerca de fòrmules diferents, entre les quals destaquen els centres d'autoaprenentatge i el treball a partir de plans personalitzats d'aprenentatge, en tot s dos casos amb diferents nivells d'orientació i control.

AUTORES
Roca i Vila, Octavi


FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €